Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Huldran 1 Avgifter Info och regler Styrelsen  Bilder Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Styrelsen vald på föreningsstämman den 18 mars 2018.
Ordförande Vesna Stojilkovic Söndagsgatan 18
Sekreterare Frida Asterhag Söndagsgatan 22
Kassör Rolf Lanker Söndagsgatan 52
Ledamot Lars Sandberg Söndagsgatan 34
Ledamot Ardian Miftari Söndagsgatan 16
Suppleant Gerry Svensson Söndagsgatan 48
Suppleant Rolf Johansen Söndagsgatan 50

Revisorer

Revisor Charlotte Hallström Söndagsgatan 12
Revisor Nils-Petter Lindström Söndagsgatan 14
Revisor suppl. Lena Sjöström Söndagsgatan 50

Valberedning

Valberedning Katarina Kovacs Grönberg Söndagsgatan 28
Valberedning Traute Sahlin Engstrand Söndagsgatan 20

Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening