Indelning för skötseln år 2021 av

       

soprummet enligt årsmötesbeslut.

       

Hus nr

Vecka

Vecka

Vecka

         

4

 9

34

 

         

6

 10

35

 

         

8

 11

36

 

         

10

 12

37

 

         

12

 13

38

 

         

14

 14

39

 

         

16

 15

40

 

         

18

 16

41

 

         

20

 17

42

 

         

22

 18

43

 

         

24

 19

44

 

         

28

 20

45

 

         

30

21

46

 

         

32

22

47

 

         

34

23

48

 

         

36

24

49

 

         

38

25

50

53

         

42

26

51

 1

         

44

27

52

 2

         

48

28

 

 3

         

50

29

 

 4

         

52

30

 

 5

         

54

31

 

 6

         

56

32

 

 7

         

58

33

 

 8

         

Man ska hålla ordning i soprummet. Sopa rent, vika ovikta kartonger, ev.

lägga en del bland restavfall om kärlet är fullt. Se till att rätt saker har

hamnat i rätt kärl. Kolla att det synliga som finns i kärlen stämmer med

affischerna på väggen. Byta mjukplastpåse när den är full och ställa påsen

på rätt ställe intill matavfallskärlen.

       

Kolla så att tillräckligt med matavfallspåsar finns.

     

Hålla ordning mm på/vid trädgårdskärlen.