Indelning för skötseln av soprummet enligt årsmötesbeslut.
Hus nr Vecka Vecka Vecka Vecka        
4 18 43 16 41        
6 19 44 17 42        
8 20 45 18 43        
10 21 46 19 44        
12 22 47 20 45        
14 23 48 21 46        
16 24 49 22 47        
18 25 50 23 48        
20 26 51 24 49        
22 27 52 25 50        
24 28 2018,1 26 51        
28 29 2 27 52        
30 30 3 28 2019,1        
32 31 4 29 2        
34 32 5 30 3        
36 33 6 31 4        
38 34 7 32 5        
42 35 8 33 6        
44 36 9 34 7        
48 37 10 35 8        
50 38 11 36 9        
52 39 12 37 10        
54 40 13 38 11        
56 41 14 39 12        
58 42 15 40 13        

Ägare av hus nr 4 börjar skötseln den 1 maj 2017.

     

Man ska hålla ordning i soprummet. Sopa rent, vika ovikta kartonger, ev.

lägga en del bland restavfall om kärlet är fullt. Se till att rätt saker har

hamnat i rätt kärl. Kolla att det synliga som finns i kärlen stämmer med

affischerna på väggen.Byta mjukplastpåse när den är full och ställa påsen

på rätt ställe intill matavfallskärlen.

       

Kolla så att tillräckligt med matavfallspåsar finns.

     

Hålla ordning mm på/vid trädgårdskärlen.