Områdesvårdare.
Ogräset fortsätter växa hela sommaren. Diverse skräp m.m. försvinner tyvärr inte av sig själv. Året
runt måste vi alla hjälpas åt att hålla snyggt på hela Huldran. Särskilt ansvar har de som bor i resp.
ansvarsområde. Det är viktigt att alla hjälper till. Din samordnare kontaktar Dig när det är dags för
lite större insats. Egna initiativ är också välkomna. Se nedan gruppindelningen och
områdesindelningen på kartan. Hyresgästerna är också mycket välkomna att hjälpa till att hålla
i ordning. Häckarna sköter resp. husägare själv, utom häckarna vid gavlarna vid Söndagsg. nr. 4, 12,
14 och 22. De tillhör Samfälligheten.
OBS: Områdessiffrorna på kartan stämmer inte helt överens med gruppindelningen. Har inte lyckats ändra dem./RL


Grupp 1:
Söndagsgatan nr 36, 38, 42, 44 och 48.
Samordnare:
Göran i nr 42.
Ansvarsområde:
Området kring f.d. lekplatsen samt gångarna längs husen enl. kartan.
 

Grupp 2: Söndagsgatan nr 4, 6, 50, 52, 54, 56 och 58.
Samordnare:
Rolf i nr 50.
Ansvarsområde: Norra området inkl. halva första garageuppfarten med tillhörande rabatter samt
gångarna längs husen enl. kartan.
 

Grupp 3: Söndagsgatan nr 8, 10, 12, 14, 16 och 18.
Samordnare:
Nisse i nr 14.
Ansvarsområde:
Runt soprummet, halva första garageuppfarten och andra garageuppfarten med
tillhörande rabatter.
 

Grupp 4: Söndagsgatan nr 20, 24, 28, 30, 32 och 34.
Samordnare:
Ursula i nr 34.
Ansvarsområde:
Södra området med tredje garageuppfarten med tillhörande rabatter samt
gångarna vid husen enl. kartan.