Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Skicka E-post

ordf@huldran.se 
info@huldran.se

Styrelsen

Ordförande Vesna Stojilkovic Söndagsgatan 18
Sekreterare Marie Lundblad Söndagsgatan 30
Kassör Rolf Lanker Söndagsgatan 52
Ledamot Lars Sandberg Söndagsgatan 34
Ledamot Karina Lindell Söndagsgatan 38
Suppleant Sema Suvakci Söndagsgatan   8
Suppleant Rolf Johansen Söndagsgatan 50

Revisorer

Revisor             Charlotte Hallström              Söndagsgatan 12

Revisor              Nils-Petter Lindström          Söndagsgatan 44

Revisor suppl.     Lena Sjöström                    Söndagsgatan 50

Valberedning

Valberedning    Katarina  Kovacs Grönberg    Söndagsgatan 42

Valberedning    Traute Sahlin Engstrand         Söndagsgatan 52

Postnummer till Söndagsgatan: 256 64 Helsingborg


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening