Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Skicka E-post

ordf@huldran.se 
info@huldran.se
praktiserar som Webbmaster

Styrelsen

Ordförande Vesna Stojilkovic Söndagsgatan 18
Sekreterare Frida A. Söndagsgatan
Kassör Rolf Lanker Söndagsgatan 52
Ledamot Lars Sandberg Söndagsgatan 34
Ledamot Karina Lindell Söndagsgatan 38
Suppleant Sema Suvakci Söndagsgatan   8
Suppleant Rolf Johansen Söndagsgatan 50

Revisorer

Revisor             Charlotte Hallström              Söndagsgatan 12

Revisor              Nils-Petter Lindström          Söndagsgatan 44

Revisor suppl.     Lena Sjöström                    Söndagsgatan 50

Valberedning

Valberedning    Katarina  Kovacs Grönberg    Söndagsgatan 42

Valberedning    Traute Sahlin Engstrand         Söndagsgatan 52

Postnummer till Söndagsgatan: 256 64 Helsingborg


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening