Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Välkommen till
Huldrans samfällighetsförenings hemsida
 

Protokoll från styrelsemöte den 1 februari 2022, finns att läsa på medlemssidan.
Kallelse till årsmötet 27 mars 2022, Årsredovisningen för 2021 med budget för 2022 och debiteringslängd finns också att läsa.

Sortera Ditt avfall rätt!
Överfyll inte behållarna. Vänta tills respektive behållare är tömd. Kartonger ska vikas ihop. Inget avfall får sättas på golvet. Plast får inte slängas bland matavfall. Plastpåsar får absolut inte användas till att förstärka matavfallspåsarna. Föreningen kan få extra avgifter om detta förekommer.
Håll rent i soprummet för allas trevnad. I våra sopkärl får endast slängas medlemmarnas hushållsavfall.

Cigarettfimpar får inte slängas på Huldrans område.

Sortera avfall: Innerkrukor av plast ska numera sorteras som restavfall. Se mer om avfall under Soprummet! Där finns också hänvisning till NSR:s sorteringsguide. Om matavfall.
Medicinkarta för tabletter (laminat av plast och metall) ska sorteras som mjukplastförpackning.
Hur sorterar man tandkrämsplast-tuber? Det har jag frågat NSR om och svaret följer här:
Det spelar i det här fallet inte så stor roll eftersom den både består av hård och mjukplast men vid våra plockanalyser som vi gör årligen sorterar vi det som mjukplast. Detta eftersom tuben går att knyckla ihop och den utgör den största delen. Locket ska dock sitta kvar för att man inte ska få överbliven tandkräm i kärlen som smutsar ner.
 
Mvh Lotta Lewis-Jonsson, NSR AB

Se information om regler mm. via länken ovan till vänster "Föreningen". Klicka sedan på Info och regler.

Vid lån av samfällighetens inventarier så ska dessa återlämnas snarast efter man använt dem. Andra kan behöva dem.

Kölista för p-platser finns på medlemssidan!

Vår hemsida är ständigt under ombearbetning. Vi ber Er därför att ha överinseende med att alla sidor ej fungerar tillfredställande ännu.

Bild från Lantmäteriverket

Föreningen bildades 9 december 2003 och finns på Söndagsgatan i Helsingborg

 


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening